Kalendarium

Zarząd Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku - 7 lutego 2020 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 7 maja 2020 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - 7 sierpnia 2020 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 6 listopada 2020 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2019 - 20 maja 2020 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.