Strategia Rozwoju

Poniżej przedstawiona została strategia rozwoju CreativeForge Games S.A. na lata 2019-2021.

1. Działalność produkcyjna.

Tworzenie wielu preprodukcji gier taktycznych, strategicznych oraz o różnej tematyce w celu sprawdzenia ich potencjału produkcyjnego. Przyjęcie bardziej zrównoważonej polityki budżetowej, co w efekcie pozwoli na produkcję dużo większej liczby tytułów przy bardzo ograniczonych kosztach działalności. Współpraca z Grupą Kapitałową PlayWay S.A. przy sprawdzaniu potencjału sprzedażowego, testowaniu gier przez PlayWay Testing Center oraz wsparcie w zakresie marketingu, wydawnictwa, sprzedaży i kontaktów międzynarodowych.

2. Działalność wydawnicza.

Wydawnictwo gier z GK PlayWay S.A. o tematyce gier taktycznych i strategicznych, a także pozyskiwanie tytułów do wydania spoza GK PlayWay. Spółka zakłada możliwość częściowego finansowania takich produkcji.

3. Maksymalne wykorzystanie aktywów Spółki.

Główne aktywa Spółki to między innymi Hard West oraz aktywa dotyczące preprodukowanych gier. Spółka maksymalizując zyski z wydanych produkcji będzie tworzyła w oparciu o wymienione IP kolejne wersje na inne platformy, w tym: Nintendo Switch, szeroko rozumiany Mobile, gry planszowe, konsole itd. Spółka może dążyć także do odsprzedania niektórych aktywów, jeżeli będzie to opłacalne ekonomicznie.